Fakturačné údaje a adresa prevádzky:
TOTAL MOTO s.r.o.
Bratislavská 107
911 06 Trenčín

Prevádzková doba:
• Pondelok – Piatok: 10:00 – 18:00
• Sobota: 10:00 – 12:00

Tel.: 0904 536 533
E-mail: kontakt@totalmoto.sk

IČO: 48 132 071
DIČ: 2120062692

IČ DPH: SK2120062692
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 31562/R

Bankové spojenie:
Číslo účtu: 5070562474 / 0900
Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK4909000000005070562474
BIC: GIBASKBX

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI so sídlom v Prievidzi pre Trenčiansky kraj
Sládkoviča 11
971 01 Prievidza
tel.č.: 046/5422 771
e-mail: tn@soi.sk

Napíšte nám